Wirtualna Rzeczywistość

Wirtualna rzeczywistość to sztuczne środowisko, które tworzone jest przez specjalne oprogramowanie I prezentowane użytkownikowi w taki sposób, by mógł on rozpoznać siebie samego i skutecznie w tym środowisku działać.

Czym jest Wirtualna Rzeczywistość?

Wirtualna rzeczywistość to sztuczne środowisko, które tworzone jest przez specjalne oprogramowanie I prezentowane użytkownikowi w taki sposób, by mógł on rozpoznać siebie samego i skutecznie w tym środowisku działać. Wirtualna rzeczywistość jest najczęściej używana w grach i ogólnie rozumianej rozrywce, ale znalazła zastosowanie także w wojsku oraz na rynkach medycznych.


Systemy wirtualnej rzeczywistości ewoluowały znacząco w ciągu minionej dekady. Technologie związane z wirtualną rzeczywistością oferują możliwości rozwijania efektywnych metod oceny postępów leczenia. Co ważne – ocena ta jest dokonywana w sposób obiektywny, co nie zawsze jest możliwe w metodach tradycyjnych. W wirtualnym środowisku pacjent nie tylko reaguje na bodźce – jak w przypadku zwykłych, komputerowych testów – ale wchodzi w interakcję z obiektami w trójwymiarowych, zbliżonych do rzeczywistych światach. W zastosowaniach medycznych sprawia to, iż pacjent może całkowicie zapomnieć o fakcie, że jest właśnie poddawany rehabilitacji – ćwicząc z zupełnie inną motywacją.

Kinect – nowe podejście do wirtualnej rzeczywistości

Jednym z najnowszych (rozsądnie wycenionych) rozwiązań w tematyce wirtualnej rzeczywistości jest kontroler Kinect firmy Microsoft. Kinect pozwoli Twojemu komputerowi analizować ruchy Twojego ciała w czasie rzeczywistym.

Wirtualna Rehabilitacja

To nowoczesne podejście do rehabilitacji, które dla pacjenta może być równocześnie zabawą. Z psychologicznego punktu widzenia - taka forma treningów przynosi wiele pozytywnych efektów, które skutkują wzmocnionym zaangażowaniem pacjenta w terapię i lepszymi jej wynikami. Więcej informacji na stronie SeeMe Rehabilitacja.